THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 85
Số lượt truy cập: 8350669
QUẢNG CÁO
KẾ HOACH TỔ KHTN NĂM HOC 2023-2024

TT

TÊN KẾ HOẠCH

NGÀY BAN HÀNH

1

Ke hoach to chuyen mon nam hoc 2023- 2024

2

Ke hoach thuc hien bai day STem to nam hoc 2023- 2024

3

Ke hoach thao giang to nam hoc  2023 -2024

4

Ke hoach kiem tra noi bo to nam hoc 2023- 2024

5

Ke hoach day hoc to chuyen mon pl 1

6

Ke hoach  to chuc HDGD cua to CM pl 2

7

Bao cao so ket to CM nam hoc 2023- 2024

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 KẾ HOẠCH TUẦN

TUẦN 1

(Từ 21 - 27/8/2023)

TUẦN 2

(Từ 28/8 - 03/9)

TUẦN 3

(Từ 04 - 10/9)

TUẦN 4

( Từ  11/9 - 17/9)

TUẦN 5

( Từ 18/9- 24/9)

TUẦN 6

(Từ 25/9- 1/10 )

TUẦN 7

( Từ 02/10- 08/10)

TUẦN 8

( Từ 09/10- 14/10)

TUẦN 9

(Từ 15/10-22/10)

TUẦN 10

( Từ  23/10- 29/10)

TUẦN 11

( Từ 30/10 - 05/11)

TUẦN 12

(Từ 06/11-13/11)

TUẦN 13

( Từ  13/11-19/11)

TUẦN 14

( Từ 20/11-26/11)

TUẦN 15

(Từ 27/11- 2/12 )

TUẦN 16

( Từ  4/12- 10/12)

TUẦN 17

( Từ 11/12-17/12)

TUẦN 18

(Từ 18/12- 24/12)

TUẦN 19

( Từ 25/12- 01/01/2024 )

TUẦN 20

( Từ 02/1/2024- 7/1/2024)

TUẦN 21

(Từ )

TUẦN 22

( Từ 15/1- 21/1)

TUẦN 23

( Từ 22/1- 28/1)

TUẦN 24

(Từ  29/1- 4/2)

TUẦN 25

( Từ  05/2-11/2)

TUẦN 26

( Từ 12/2- 18/2)

TUẦN 27

(Từ 19/2- 24/24)

TUẦN 28

( Từ 25/2- 3/3)

TUẦN 29

( Từ 03/3 10/3)

TUẦN 30

(Từ 11/3- 17/3 )

TUẦN 31

( Từ18/3 - 24/3)

TUẦN 32

( Từ 25/3-31)

TUẦN 33

(Từ 01/4- 7/4 )

TUẦN 34

(Từ 08/4-14/4)

TUẦN 35

(Từ 15/4-214)

TUẦN 36

(Từ 22/4-284)

TUẦN 37

(Từ 29/4-5/5)

TUẦN 38

(Từ 6/5-12/5)

TUẦN 39

(Từ 13/5-19/5)

TUẦN 40

TUẦN 41

TUẦN 42 KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

KẾ HOACH TỔ KHTN NĂM HOC 2022 - 2023 KẾ HOẠCH TỔ TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022 KẾ HOẠCH TỔ TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 KẾ HOẠCH TỔ TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH TỔ TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 KẾ HOẠCH TỔ TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 - KẾ HOẠCH TỔ KHTN NĂM HỌC 2016 - 2017 KẾ HOẠCH TỔ TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Duy Nam- HT-
Trần Duy Nam- HT-
0918848865
Lê Ngọc Hải- PHT
Lê Ngọc Hải- PHT
0947722135
Lê Thị Chính- Admin
Lê Thị Chính- Admin
0987958949
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS THÁI THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959271 * Email: thcsthaithuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com